Setkání českých a polských studentů již počtvrté v Ostravě


 
Setkání českých a polských studentů již počtvrté v Ostravě (středa 21. - sobota 24. říjen 2015)
 
Druhá část mezinárodní výměny s polskými studenty nabídla setkání s českou historií, Ostravou a jejími památkami. Akce se konala v rámci projektu PANTu Dialog přes hranici – setkávejme se a naslouchejme si! a podpořilo ji Česko-polské fórum při Ministerstvu zahraničí ČR. Setkání v Ostravě proběhlo ve dnech od středy 21. října do soboty 24. října 2015 a navázalo tak na setkání ve Varšavě ve dnech 24. - 26. září 2015. V jeho průběhu polští i čeští studenti prezentovali výstupy společného projektu o socialisticko-realistické architektuře a památkách Ostravy i Varšavy.
 

 
Čtvrtek 22. října
V letošním roce přijeli studenti z partnerských polských škol (Gymnázia Aleksandra Fredry a Gymnázia Mikoláše Koperníka z Varšavy) již ve středu v noci a po noci strávené na EDUCAnetu se ráno přesunuli na Gymnázium Pavla Tigrida, kde je čekal první blok pestrého programu. Po prohlídce partnerského gymnázia následovaly aktivity spojené s tématem setkání - poznáním socialisticko-realistické architektury. Po studentských prezentacích v PowerPointu na toto téma se studenti vydali na společnou prohlídku socialisticko-realistické architektury v Ostravě-Porubě. Poté se celá skupina přesunula autobusem do centra Ostravy, kde účastníky čekal oběd v restauraci Sofia. Po obědě a krátké procházce centrem města studenti zamířili do industriálního klenotu Ostravy - oblasti Dolních Vítkovic. Z vyhlídkové terasy nákupního centra se jim otevřely úchvatné pohledy na "ostravské Hradčany" - Dolní Vítkovice a tovární haly ve stylu průmyslové secese. "Ocelovým městem" putovali s průvodci, s přilbami na hlavách a s očekáváními, která byla určitě naplněna či překonána. Velmi silným zážitkem byla pro studenty prohlídka vyhlídkové věže Bolt Tower a především multimediálních a hravých expozic ve Světě techniky. Večerním autobusem se pak čeští i polští studenti přesunuli na večeři do EDUCAnetu. Následovala prohlídka české i polské jazykové verze výstavy PANTu "Spolu - proti sobě? Rok 1968 v Československu a Polsku", které byly před několika lety vytvořeny v rámci podpory Česko-polského fóra při Ministerstvu zahraničí ČR. Studenti se výstavě věnovali celý večer a pak společně debatovali v češtině i polštině o roce 1968 (Palach, Siwiec, Dubček, Brežněv, Svoboda).
 
Pátek 23. října
Po snídani na EDUCAnetu se studenti a učitelé autobusem přesunuli do Darkoviček, kde se spustili s průvodcem do pevnostního objektu MO-S 19 "Alej". Na místě polští studenti zjistili, z jakých důvodů a proč se naše pevnostní pásmo budovalo a jaké byly jeho další osudy. Po návštěvě bunkru následoval přejezd do Hrabyně, oběd a prohlídka místního Památníku II. světové války. Zde prošli expozicí, polští studenti se dozvěděli podrobnosti o době Protektorátu, domácím i zahraničním odboji a především o výjimečnosti Ostravské operace sovětské armády. Navštívili rovněž symbolický hřbitov se třinácti tisíci destičkami se jmény padlých. Po přesunu do centra města následovalo vyvrcholení dne - setkání s pamětníkem holocaustu Luďkem Eliášem v antikvariátu a galerii Fiducia. Ten všechny přítomné doslova uchvátil. Po jeho vzpomínkách následovala beseda. Velmi silným momentem jeho svědectví byla jeho zmínka o setkání s bratrem v červnu 1945. Našel jej po válce v nemocnici a poznal jej až podle vytetovaného čísla na předloktí. Jeho bratr vážil neuvěřitelných 35 kilogramů. Stejně strhující byl příběh Luďkovy nastávající, se kterou se poznali už v Terezíně, po dlouhém odloučení se šťastně shledali po konci války a prožili spolu dalších šedesát let. Po besedě měli studenti volno k prohlídce večerní Ostravy, po které zamířili na EDUCAnet na nocleh.
 
Sobota 24. října
Po snídani se studenti vypravili do centra Ostravy na procházku po významných místech spojenou s výklady o jejich historii. Navštívili jsme tyto lokality: most Miloše Sýkory - Ostravská operace / místo bývalé synagogy / náměstí - Karel Reisz - Nikolas Winton / obchodní dům Bachner - židovská emigrace / Elektra - Německý dům - odsun Němců / Polský dům - polská minorita / Nová radnice - Ostrava 1968 / Krajský soud Ostrava - Buchal - politické procesy. Po návratu z centra města se studentské skupiny pustily do druhé části prezentací v PowerPointu k socialisticko-realistické architektuře. Následovalo balení, oběd a odjezd polských přátel domů do Varšavy. Pak už jen rozloučení a vzájemná poděkování, někteří studenti se jistě rádi sejdou ve Varšavě či u nás v dohledné době znovu.

Záštitu a partnerství nad setkáním převzali:
Občanské sdružení PANT
Polský Institut paměti národa (Instytut Pamięci Narodowej – IPN)
Česko-polské fórum při Ministerstvu zahraničí ČR
Antikvariát a galerie Fiducia

Akce se zúčastnili za českou stranu studenti z:
Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě
Gymnázia EDUCAnet Ostrava
Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě

a za polskou stranu studenti z:
Lycea LXXXI Aleksandra Fredry ve Varšavě
Dvojjazyčného lycea XXXIII Mikołaja Kopernika ve Varšavě

Hlavní organizátor a jeho tým:
Marek Šimoňák
, ředitel Gymnázia EDUCAnet v Ostravě-Hrabůvce a člen Občanského sdružení PANT

Marcel Mahdal, učitel dějepisu a ZSV na Gymnáziu Pavla Tigrida a člen Občanského sdružení PANT
Petr Popule, učitel dějepisu a společenských věd na Gymnáziu EDUCAnet v Ostravě-Hrabůvce
Jiří Sovadina, učitel dějepisu na Gymnáziu Olgy Havlové a člen Občanského sdružení PANT
Petr Šimíček, učitel dějepisu na Gymnáziu Olgy Havlové a člen Občanského sdružení PANT
Pavla Foglová
, překladatelka a členka Občanského sdružení PANT


Příběh.

 Sbírka.

Setkání českých a polských studentů již počtvrté v Ostravě - fotogalerie.
 
 
 
 
Čtvrtý ročník česko-polského studentského setkání v Ostravě se blíží (středa 21. říjen - sobota 24. říjen 2015)
 
Pod patronací PANTu a vzdělávacího portálu Moderní dějiny budou studenti a učitelé tří ostravských škol - našeho gymnázia, Gymnázia Olgy Havlové a Jazykového gymnázia Pavla Tigrida - hostit třídenní setkání s polskými vrstevníky, které navazuje na nedávné setkání ve Varšavě.
Již tradiční mezinárodní výměna s polskými studenty koncipovaná jako setkání s historií Varšavy a Ostravy je letos financována z projektu PANTu Dialog přes hranici – setkávejme se a naslouchejme si!, který podpořilo Česko-polské fórum při Ministerstvu zahraničí ČR.
Setkání v Ostravě proběhne ve dnech 21.-24. října 2015 a naváže tak na setkání ve Varšavě ve dnech 24.- 26. září 2015. V jeho průběhu budou polští i čeští studenti prezentovat výstupy společného projektu o socialisticko-realistické architektuře a památkách Ostravy i Varšavy.
 
Petr Šimíček, učitel dějepisu na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě a člen výboru Občanského sdružení Pant
Marek Šimoňák, ředitel Gymnázia EDUCAnet Ostrava a člen Občanského sdružení PANT
 
 
Program ostravského setkání

Středa - 21. říjen 2015
23:00 - Příjezd polské výpravy na ubytování na Gymnáziu EDUCAnet v Ostravě

Čtvrtek - 22. říjen 2015
7:45 - 8:30 - snídaně
08:30 - 09:00 - přejezd do Ostravy-Poruby, návštěva partnerských gymnázií (Gymnázia Olgy Havlové a Gymnázia Pavla Tigrida)
do 11:30 budou v Ostravě-Porubě probíhat aktivity spojené s tématem setkání - socialisticko-realistická architektura  - Jazykové gymnázium Pavla Tigrida – studentské prezentace v PowerPointu k tématu, venkovní prostory – prohlídka socialisticko-realistické architektury v Ostravě
11:30 - 12:00 - přesun autobusem do centra Ostravy
12:00 - 12:40 - oběd - restaurace Sofia
Prohlídka významných míst s přednáškami
12:40 - 12:55 - most Miloše Sýkory - Ostravská operace
12:55 - 13:05 - místo bývalé synagogy
13:05 - 13:15 - náměstí - Karel Reisz - Nikolas Winton
13:15 - 13:25 - obchodní dům Bachner - židovská emigrace
13:25 - 13:35 - elektra - Německý dům - odsun Němců
13:35 - 13:45 - Polský dům - polská minorita
13:45 - 13:55 - Nová radnice - Ostrava 1968
13:55 - 14:05 - Krajský soud Ostrava - Buchal - politické procesy
14:05 - 14:25 - přesun autobusem do Oblasti Dolních Vítkovic
14:25 - 18:00 - oblast Dolní Vítkovice - návštěva technického muzea
18:10 - 18:30 - přesun na Gymnázium EDUCAnet Ostrava
19:00 - 19:30 - večeře
19:30 - 20:30 - prohlídka školy; výstava Spolu - proti sobě? Rok 1968 v Československu a Polsku - pracovní listy
20:30 - 21:30 - prezentace v PowerPointu studentských skupin k socialisticko-realistické architektuře

Pátek - 23. říjen 2015
7:30 - 8:00 - snídaně
8:00 - 9:00 - přesun z EDUCAnetu do Hrabyně
9:00 - 11:30 - prohlídka Památníku II. světové války v Hrabyni
11:45 - 12:35 - oběd v Hrabyni
13:35 - 13:15 - přesun autobusem do Darkoviček
13:15 - 15:15 - prohlídka Areálu opevnění Hlučín-Darkovičky
15:15 - 16:00 - přesun do Gymnázia EDUCAnet Ostrava
16:00 - 18:00 - beseda s pamětníkem z období 2. světové války
18:30 - 19:00 - přesun autobusem do centra města
19:00 - 20:30 - individuální večeře a rozchod v centru města
20:30 - 21:00 - přesun autobusem zpět do Gymnázia EDUCAnet Ostrava

Sobota - 24. říjen 2015
7:30 - 8:00 - snídaně
8:00 - 09:00 - prezentace v PowerPointu studentských skupin k socialisticko-realistické architektuře
9:00 - 11:00 - práce ve skupinách - výroba plakátů
11:00 - 11:15 - vyhodnocení setkání
11:15 - 12:15 - oběd
12:30 - odjezd polské skupiny z Ostravy do Varšavy