INFORMACE PRO STUDENTY NASTUPUJÍCÍHO 1. ROČNÍKU - 6. ZPRÁVA - SOBOTA 11. ČERVEN 2016


- Sobota 11. červen 2016, 6. zpráva

Adaptační kurz (pondělí 5. - čtvrtek 8. září 2016)

 
Adaptační kurz, který proběhne na začátku září, ponese stejný slogan jako v předcházejících letech: "Poznej město, ve kterém žiješ nebo studuješ. Poznej hory, do kterých máš nejblíže!"
Náplň adaptačního kurzu je stejně atraktivní jako v minulosti. Kurz bude zahájen v pondělí 5. září a ukončen ve čtvrtek 8. září dopoledne. Seznamování s novými spolužáky je zaměřeno na pobyt v přírodě, i když první den adaptačního kurzu bude probíhat v areálu nárorodní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice a centru Ostravy. Zbývající dny kurzu už proběhnou na nejvyšší hoře Moravskoslezských Beskyd – Lysé hoře či pod ní v lokalitě Mazák a na hukvaldském hradu.
Celé dění z tohoto kurzu můžete sledovat online ve školním fotoalbu v galerii Picasa. Letošní adaptační kurz bude rovněž zaznamenán na filmový záznam, který bude vyvěšen na této stránce, školním facebooku a Google+ po jeho zpracování.

Organizace adaptačního kurzu pro 1. ročník (pondělí 5. - čtvrtek 8. září 2016)

- studenti 1. ročníku, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit adaptačního kurzu, se v době adaptačního kurzu zúčastní výuky ve třídě 2. A

Program adaptačního kurzu

- pondělí 5. září
- sraz v 08:40 hodin ve škole - uložení batohů v jazykové učebně J3
- v 9:00 hodin přesun do Oblasti Dolních Vítkovic, kde proběhne (dle zájmu) návštěva Malého Světa techniky U6 anebo Velkého světa techniky
 
 
- ve 13:00 hodin přejezd do centra Ostravy na Prokešovo náměstí k vyhlídkové věži Nové radnice
- poté proběhne na vyhlídkové věži výklad o historii a současnosti města Ostravy a bude následovat procházka centrem Ostravy s těmito tematickými okruhy:
- technické památky a významné architektonické stavby města Moravské Ostravy
- Ostrava a její historie v 19. a 20. století
- během procházky budou studenti vyplňovat pracovní listy
- předpokládané ukončení cca ve 16:00 hodin
- 16:00 – 17:00 hodin osobní volno. Po osobním volnu společný návrat do školy
Program ve škole:
- ubytování a příprava učebny výtvarné výchovy na nocleh
- přednáška Backpacking po Jihovýchodní Asii. Přednášet bude Jan Bartoš (absolvent našeho gymnázia v roce 2011)
- úprava a publikování fotografií z dnešního dne do alba Picasa
- večeře ve školní internetové kavárně (společná nebo skupinová příprava a smažení palačinek z vlastních zásob)
- osobní hygiena
- celovečerní film
- večerka

Prokešovo náměstí před vyhlídkovou věží Nové radníce v Ostravě.

- úterý 6. září
- po snídani ve školní internetové kavárně a úklidu učebny výtvarné výchovy odjezd autobusem cca v 09:00 hodin k hotelu Petr Bezruč v Malenovicích
- od hotelu Petr Bezruč v Malenovicích zahájíme pěší výstup po modré značce na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd - Lysou horu (1323 m n. m.). Délka výstupu je cca 4,5 km. Cesta je vedena zajímavým, členitým terénem
- na vrcholu Lysé hory si odpočineme a posvačíme. Stravování je možné z vlastních zásob, nabízí se rovněž využití stravovacích služeb zdejších horských chat. Poté se seznámíme s vrcholem Lysé hory. Za dobré viditelnosti se z vrcholu Lysé hory naskýtá neopakovatelný rozhled na hřebeny a údolí Beskyd, Jeseníků, Malou a Velkou Fatru, Vysoké a Nízké Tatry, Martinské hole
- poté je zajištěna exkurze v Meteorologické stanici Lysá hora
- po ukončení exkurze v Meteorologické stanici na Lysé hoře sestoupíme po červené značce do přírodní rezervace Mazák. Jde o skalní pískovcový útvar nedaleko turistického rozcestníku na Butořance, na okraji kotle potoku Mazák, tj. v západních svazích masívu Lysé hory v nadmořské výšce cca 700 m. Jedná se pravděpodobně o nejznámější skalní útvar v oblasti Moravskoslezských Beskyd
- na Mazáku se seznámíme se zásadami bezpečnosti při lezení a sebejištění, vyzkoušíme si sedací úvazek, budeme pracovat s horolezeckým lanem a karabinami, pokusíme se naučit základní horolezecké uzly. Zájemci se mohou procvičit v základních technikách lezení, jištění a slaňování ve skalním terénu
- pod skalami na Mazáku se nachází dřevěná horolezecká chata Tatranka, ve které přenocujeme. V chatě je k dispozici malá kuchyňka, ve které si společně uvaříme večeři (rizoto nebo guláš), čaj či kávu
- chata slouží jako zázemí horolezcům, kteří pohrdají komfortem. K dispozici je suchý záchod, umyjeme se ve studánce, spát budeme na postelích ve vlastních spacácích. V případě příznivého počasí venku na karimatkách. Snídani si připravíme z vlastních zásob, případně společnou. Bude-li nepříznivé počasí, dá se v chatě zatopit a jsou zde sušáky k usušení mokrých věcí

Lysé hora (1323 m n. m.) se severní sjezdovkou, po které budeme vystupovat na vrchol.

 
 
Skalní útvary na Mazáku.

 
Horolezecká chata Tatranka na Mazáku.

- středa 7. září
- po společné snídani a úklidu chaty bude následovat sestup na nádraží v Ostravici. Sestup je dlouhý cca 4 km a vede po červené značce. Z Ostravice pojedeme vlakem (11:01 hodin) do města Frýdlant nad Ostravicí (11:13 hodin)
- z Frýdlantu nad Ostravicí se vydáme po modré značce pěšky na Ondřejník k vyhořelé chatě Solárce (820 m n. m.) a odtud pěšky po žluté značce sestoupíme do obce Kozlovice. Z Kozlovic budeme pokračovat po žluté značce nenáročným, velmi pěkným terénem do hradní obory na Hukvaldech a v závěru naší cesty vystoupíme na hrad Hukvaldy, kde strávíme noc na 3. hradní baště. Vzdálenost z Frýdlantu nad Ostravicí na hrad Hukvaldy je přibližně 10 km
- odpolední a večerní program na hradě Hukvaldy: ubytování na 3. hradní baště, ukázka historického šermu, táborák, noční prohlídka hradu
 
 
Hrad Hukvaldy.
 
- čtvrtek 8. září
- příprava společné snídaně, úklid 3. hradní bašty, sestup z hradu na autobusovou zastávku a odjezd kolem desáté hodiny hodiny do Frýdku-Místku na železniční stanici a do Ostravy na ÚAN. Příjezdem do Frýdku-Místku a Ostravy bude adaptační kurz ukončen a poté bude následovat rozchod
Vybavení na tyto dny: pevná obuv, sportovní oblečení, batoh, pláštěnka, spací pytel, karimatka, jídlo a pití (možnost nákupu sladkostí, slaností, nápojů nebo např. špekáčků k táboráku na hradě Hukvaldy cestou v úterý a ve středu).
Pedagogický dozor v době adaptačního kurzu zajistí:
- Marek Šimoňák (po celou dobu kurzu)
- Petr Filar (po celou dobu kurzu)
- Petr Popule (po celou dobu kurzu)
- Daniel Svoboda (úterý, lokalita Mazák)
S podrobnou organizací adaptačního kurzu budou studenti seznámeni ve škole ve čtvrtek 1. září.
Studenti, zajistěte si, prosím, během prázdnin potřebné turistické vybavení na adaptační kurz.
Náklady na adaptační kurz činí přibližně: 880,- Kč (3x snídaně a 2x večeře, ubytování, vstupné, skupina historického šermu, prohlídka hradu, jízdné - autobus, vlak).
Školní řád:
Od zahájení kurzu až do jeho ukončení se na všechny studenty vztahují ustanovení školního řádu. Pro zdárný a bezproblémový průběh adaptačního kurzu je nutné, aby tato pravidla byla dodržována po celou dobu kurzu.

Marek Šimoňák, ředitel školy