Dějepisná exkurze do Varšavy


 
Dějepisná exkurze do Varšavy (česko-polská studentská výměna, čtvrtek 24. - sobota 26. září 2015)
 
Již tradiční mezinárodní výměna s polskými studenty je koncipována jako intenzivní setkání s polskou historií a Varšavou. Účastní se jí tři české a dvě polské školy. Letos se konala v rámci projektu PANTu Dialog přes hranici – setkávejme se a naslouchejme si! a podpořilo ji Česko-polské fórum při Ministerstvu zahraničí ČR. Pod patronací PANTu se studenti a učitelé tří ostravských škol - Gymnázia Olgy Havlové, Jazykového gymnázia Pavla Tigrida a gymnázia EDUCAnet - zúčastnili třídenního setkání s polskými vrstevníky ve Varšavě. V letošním roce je studentská výměna opět podpořena z prostředků Česko-polského fóra při Ministerstvu zahraničí ČR a polským partnerem je rovněž tradičně Institut národní paměti (IPN). Na setkání, které proběhlo ve dnech 24.- 26. září 2015 ve Varšavě, naváže ve dnech 22.- 24. října 2015 ostravské setkání. Z každé účastnické školy (tří českých a tří polských) se výměny účastní 8 žáků a jejich učitelé dějepisu.
 
Petr Šimíček, učitel dějepisu na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě a člen výboru Občanského sdružení Pant
Marek Šimoňák, ředitel Gymnázia EDUCAnet Ostrava a člen Občanského sdružení PANT

 
Čtvrtek 24. září 2015

- Čtvrtek ráno: Budí mě něžný hlásek maminky: "Ady vzbuď se," náhle se však něžný hlásek mění v řev monstra: "Adame vzbuď se, zaspal jsi
!!!" Úsměv, který doposud na mé tváři byl, zmizel. V rychlosti blesku jsem se podíval, kolik je vlastně hodin: "…2:32 ?!? no to snad ne, sraz byl ve 2:30!!!"
Přísahám, že jsem se v životě rychleji neoblékl.
- 2:36: Nasedám do auta a jedu směr Svinov. Mamka porušuje jeden dopravní přestupek za druhým.
- 2:45: Uff, jsem tady. Mám štěstí, že vlak má zpoždění.
- 3:00: Vlak směr Varšava odjíždí (naštěstí i se mnou). V průběhu cesty hrála spousta písniček, proběhla nejedna vtipná konverzace a vymyslela se tuna divných her. Děcka z EDUCAnetu se zkrátka nudit neumí!
- 7:15: Tak takhle vypadá Varšava zblízka… z nádraží jdeme na tramvaj a jedeme do vzdělávacího centra Institutu národní paměti. Cestou si prohlížíme Varšavu a pomalu ale jistě začínáme chytat polský přízvuk, nebo se o to alespoň snažíme. "Zastávka Historie" (polsky) vystupujeme!!! Čekala na nás bohatá snídaně v podání švédských stolů. Program pokračoval vzájemným poznáváním. Když už jsme alespoň dokázali rozlišit děcka z Česka a z Polska, aniž bychom se na sebe vzájemně s přivřenýma očima dívali, ukazovali na sebe prstem a doufali, že se nespleteme v národnosti, začali jsme pro změnu poznávat historii Varšavy, konkrétně Varšavského povstání. Prezentace trvala asi 45 minut. Po prezentaci následoval oběd "mňam", olizovali jsme se až za ušima. Program pokračoval přesunem do Muzea dějin polských židů, kde jsme dostali sluchátka s audio přehrávačem. Prohlídka trvala přibližně 2 hodiny. Následně jsme byli rozděleni do česko-polských skupin a chodili jsme po památnících v okolí. Završením dne byla večeře a turnaj ve volejbalu.
Za čtvrtek jsme toho zažili spoustu a těším se, až se Poláci přijedou podívat k nám do Ostravy. -:)!!!
 
Adam Černošek, student 1. A
 
 
Pátek 25. a sobota 26. září 2015

V pátek ráno, po vydatné snídani, jsme zamířili do Muzea varšavského povstání, které se nacházelo v budově staré tramvajové rozvodny. Tvořilo ji několik cihlových budov vystavěných v podobném stylu jako Slezan ve Frýdku-Místku, ale byly nádherně zrekonstruované. Muzeum mělo krásnou autentickou expozici, kterou tvořila třeba kopie bombardéru B-24 Liberator v životní velikosti. Dále zde byl kinosál, maketa kanálů, kterými povstání posílalo zprávy, a především expozice zbraní, uniforem a výstroje. Nechyběla ani kopie povstaleckého obrněného vozu Kubuš, umístěná na dvoře. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, dokonce i fakt, že v povstání bojovali i Čechoslováci. Pak jsme se odebrali na oběd, kde jsme se prvně setkali s našimi polskými protějšky. Následovala přednáška o společné historii Československa a Polska na konci 60. let. Poté nám ještě ukázali část Varšavy, postavenou ve stalinské renesanci, a pak už následoval rozchod po přesunu do Starého města. Zde se nacházelo několik válečných památníků povstání, kde se Varšavané statečně bránili. Pak jsme se vrátili do školy, abychom zde povečeřeli a přenocovali. Druhý den jsme jeli tramvají do gymnázia, ve kterém jsme spolu s polskými spolužáky malovali plakát s tématy, se kterými jsme se setkali ve Varšavě. Nakonec následoval oběd, rozloučení a společná cesta na nádraží…
 
Jiří Kajzar, student 1. A
 

Příběh
 
 
Sbírka
 

Dějepisná exkurze
do Varšavy (podzim 2015)

- fotogalerie

 
 
 
Dějepisná exkurze do Varšavy (program)
 

Čtvrtek 24. 9.
Odjezd do Varšavy – sraz na nádraží Ostrava-Svinov ve 2:30, příjezd do Varšavy - 7:30
Přesun do vzdělávacího centra Institutu národní paměti "Zastávka historie" - 7:30-8:00
Prohlídka a snídaně - 8:00-9:00
Přivítání účastníků projektu - Kamila Sachnowska, zástupce Institutu národní paměti
Integrační aktivity - pracovníci IPN - 9:30-11:00
Workshopy - Rok 1968 a polsko-české dějiny ve dvacátém století - 11:30-13:00
Oběd v IPN - 13:00-14:00
Přesun do Muzea dějin polských Židů - 14:15-15:00
Návštěva Muzea dějin polských Židů
Projekce jednoho z filmů z cyklu Zapomenuté transporty a beseda - 15:00-19:00 
Večeře a nocleh na lyceu LXXXI LO im. A. Fredry - od 19:30

Pátek 25.9.
Snídaně - 7:30-8:30
Návštěva Muzea varšavského povstání - 9:15-11:00
Návštěva v partnerské škole a procházka po bývalém varšavském ghettu - 11:15-13:00
Oběd v IPN - 13:30-14:30
Procházka varšavským Starým městem a prohlídka poválečných budov socialisticko-realistické architektury - 14:30-18:30
Večeře na lyceu LXXXI LO im. A. Fredry - 18.45-19.15
Projekce filmových dokumentů - 19:15

Sobota 26.9.
Snídaně - 7:00-8:00
Prohlídka školy XXXIII LO im. M. Kopernika, práce ve skupinách, zadání společného projektu, integrační a sportovní aktivity - 08:30
Oběd ve škole - 11:00
Odjezd z varšavského hlavního nádraží - 12:45

Z našeho gymnázia se zúčastní 9 studentů. Podmínkou účasti je poplatek 500,- Kč na žáka, účast v projektu a starost o polské studenty během jejich pobytu v Ostravě.

Přihlášeni studenti:
1. Adam Č.
2. Rostislav D.
3. Petr H.
4. Jiří K.
5. Filip M.
6. Jan M.
7. Kateřina M.
8. Tereza R.
9. Denis K.

Pedagogický dozor:
Marek Šimoňák (+420 774 073 316, marek.simonak@educanet.cz)