Cesta do hlubin chemie (čtvrtek 29. a pátek 30. 10. 2015, Univerzita Karlova Praha)
 
Ve čtvrtek 29.10. jsme vyjeli já, Tomáš Beňo (3. A), Ondřej Vlček (3. A), René Košťál (4. A) a pan profesor Verlík vlakem RegioJet směrem do Prahy. Vyjížděli jsme brzy ráno, takže jsme dorazili do Prahy už v 9 hodin. Po příjezdu jsme se lehce hekticky orientovali v tamní hromadné městské dopravě. Po příjezdu na Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, na půdu Chemického ústavu, jsme se zaregistrovali a usadili do posluchárny. Po úvodním slově děkana, prof. RNDr. Bohuslava Gaše, CSc., se studenti odebrali do laboratoří na praktická cvičení, učitelé zůstali v posluchárně na odborné přednášky zabývající se tématy ze všech oborů chemie, od fullerenů a nanotrubic počínaje, až po biomarkery používané v medicíně. Já jsem zůstal na přednáškách, na rozdíl od mých soukmenovců :).
Mezi přednáškami a praktikami bylo vždy nachystáno občerstvení. Konec přednášek a cvičení byl kolem 17. hodiny odpoledne. Poté se všichni účastníci semináře vydali na poznávací procházku Prahou přes Karlovo náměstí, Národní divadlo a Karlův most až k Profesnímu domu na Malé Straně, kde pro nás byla připravena galavečeře o čtyřech chodech. Po noclehu stráveném na VŠ kolejích Větrník jsme další den ráno vyrazili směr Albertov, kde se Přírodovědecká fakulta nachází. Jakmile jsme dorazili do Chemického ústavu, opět jsme se rozdělili a den probíhal velice podobně jako ten předchozí. Po oficiálním ukončení semináře jsme obdrželi certifikát o jeho absolvování a vydali se na Hlavní nádraží, kde na nás již čekal náš vlak zpět do Ostravy.
Z mého úhlu pohledu to byly velice užitečně strávené dva dny, během kterých jsem se dověděl spoustu nových poznatků téměř ze všech oborů chemie. Chci pochválit organizaci pořadatelů. Na to, že pořádali tento seminář poprvé, se jim to nad míru povedlo.

Mikuláš Ermis, student 3. A

 
Před naším prvním cvičením jsme byli rozděleni do skupin podle barev na našich jmenovkách (nápadité…). Já a Tomáš Beňo jsme byli přiřazeni do stejné skupiny, takže jsem mohl spolupracovat se známou tváří. Při prvním praktickém cvičení jsme vytvářeli komplexní sloučeninu [Cu(en)2]SO4, což je síran bis(ethylendiamin) měďnatý, kde "(en)2" je zkratka pro ethylendiamin. Hned zpočátku syntézy tohoto produktu si vedoucí cvičení prověřili, zdali umíme základní chemické výpočty nutné pro pokračování výroby. Naštěstí jsme obstáli úspěšně. Výroba byla poněkud jednoduchá, ale mohli jsme se setkat s mnoha novými přístroji, které byly pro nás zcela neznámé, např. magnetickou míchačkou, vakuovou filtrací a dalšími. Při výrobě jsme se s Tomem setkali s malou nástrahou, a sice se zředěným ethanolem (líh), který nebyl dostatečně silný, aby náš roztok vůbec začal krystalizovat, tak jsme museli poněkud improvizovat a dodat zvýšené množství líhu. Finální produkt jsme vyfiltrovali pomocí vakuové pumpy a získali jsme krásný fialový prášek. Tato praktika a vůbec účast na semináři nám výrazně prohloubily naše znalosti v chemii a celkově prostředí Chemického ústavu, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy nás nadchlo pro další studium chemie.

René Košťál, student 4. A


 
Laboratoř analytické chemie.
 
Poslední cvičení, která jsme absolvovali společně s Reném, se týkala efektních pokusů. Byla to směs všech známých chemických reakcí, například: sloní zubní pasta, chemická zahrádka, kouzelná baňka a jiné. Podle mě to byla nejlepší část tohoto dvoudenního semináře už jen z toho důvodu, že jsme mohli pracovat s chemikáliemi a látkami, které se nachází pouze na vysokoškolském pracovišti. Celý seminář zakončili kantoři pokusem zvaným "flashback", který měl demonstrovat omračující armádní granáty. V Chemickém ústavu Karlovy univerzity se mi moc líbilo a doufám, že příští rok univerzitu navštívíme znovu.

Tomáš Beňo, student 3. A


 
Posluchárna Chemického ústavu s prezentací.
 
Jedno z mnoha laboratorních cvičení, které jsme absolvovali, byla také analytická chemie v běžném životě, pro mě osobně nejzajímavější. V naší "zelené" skupině si nás zde rozdělili ještě na dvě malé podskupiny, protože se zde řešili dva rozdílné řekněme "chemické problémy." V první části jsme určovali procenta metanolu ve vzorku slivovice, který zde měli přichystaný. Měli jsme zjistit, zda procenta odpovídají normě, a skutečně tomu tak bylo. Takže, pokud si nyní doma budeme chtít ověřit, zda alkohol můžeme pít, můžeme použít tuto skvělou analytickou metodu -:). Druhá část pro mě byla zajímavější. Jednalo se o určování jednotlivých kovů v rozdílných minerálních vodách. My jsme určovali obsah sodných iontů Na+, které ve velkém množství nedělají největší dobrotu. Zaměstnaní jsme byli absolutně všichni, proto se toto cvičení pro mě stalo tím nejoblíbenějším.
Přednášky byly určeny pro učitele, probíhaly současně se cvičeními, takže bylo pro studenty nemožné stihnout obojí zároveň. I přesto jsem se posledního cvičení vzdal, jelikož mi poslední přednáška připadala dost zajímavá - a nakonec také byla. Jednalo se především o prezentaci chemických webů, které může každý učitel i student s klidným svědomím používat ve svých hodinách. Mezi jeden z hlavních webů patřil web "studium chemie", kde se nachází přes 190 různých chemických pokusů. Na dalších webech, věnujících se například biochemii, byly zajímavé články i s interaktivními pomůckami. Všechny přednášky vedli odborní pedagogové, kteří všemu jasně rozuměli a uměli všechny informace skvěle podat.
Myslím si, že mohu říci za nás za všechny, chtěli bychom se tam vrátit! Třeba se nám to některým podaří při našem vysokoškolském studiu.

Ondřej Vlček, student 3. A


 
Přednáška k analytické chemii.
 
 
Zásobní láhve s chemikáliemi v laboratoři ACH.