Archa gymnázium


 
Archa gymnázium (sobota 5. březen 2016)

V lednu letošního kalendářního roku bylo naše gymnázium přizváno Komunitním centrem Archa z Ostravy-Poruby ke spolupráci na projektu Archa gymnázium. Komunitní centrum Archa je místem každodenního setkávání seniorů z Ostravy-Poruby a blízkého okolí.  
Během měsíce ledna a února se uskutečnila tři setkání, na kterých se zkonkretizoval a zfinalizoval harmonogram tohoto projektu, který by měl umožňovat využití volného času seniorů a zajištění jejich dalšího vzdělávání v široké škále oborů.
Školní rok pro seniory započne ve druhé polovině měsíce září 2016 a bude ukončen v květnu 2017. Výuka bude probíhat jedenkrát týdně v dopoledních hodinách v rozsahu dvou až tří vyučovacích hodin. Vyučovat budou pedagogové z našeho gymnázia. Skladba vyučovaných předmětů a tematických přednášek bude zvolena na základě zájmů seniorů.
Setkávání bude jistě oboustranným obohacením jak pro vyučující, tak pro seniory. Senioři mají velkou životní zkušenost, o kterou se mohou podělit, či ji předat vyučujícím. Pedagogové budou při výuce používat nejen tradičních vyučovacích postupů, které senioři znají z doby svého mládí, ale jistě seniory seznámí a zapojí do vyučování, tak jak ho znají současní mladí studenti. Bude se vyučovat např. ve skupinách, s počítačem, ale i mimo přednáškové místnosti komunitního centra. Jako pomocníky si vyučující občas vezmou i studenty z 3. a 4. ročníku, kteří uvažují o studiu učitelství. Během příštího školního roku bychom do spolupráce s komunitním centrem chtěli zapojit i studenty z našeho gymnázia.

Marek Šimoňák, ředitel školy