Dějepisná exkurze k Baltskému moři


Poloostrov Hel
 

Dějepisná exkurze k Baltskému moři (Mazury, Vlčí doupě, Malbork, Gdaňsk, Hel aj.)

Organizátor: MODERNÍ DĚJINY - Vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky a Gymnázium EDUCAnet Ostrava
Termín: neděle 26. červen – čtvrtek 30. červen 2016
Zodpovědná osoba a přihlášky: Marek Šimoňák
Uzávěrka přihlášek: středa 18. květen 2016
Cena: 4450,- Kč (číslo účtu 516104003/2700, UniCredit Banka)
Cena zájezdu zahrnuje: 2x ubytování (hotel/hostel), dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH
1. záloha - středa 20. duben (2450,- Kč)
2. záloha - středa 18. květen (2000,- Kč)
E-mail: marek.simonak@moderni-dejiny.cz, marek.simonak@educanet.cz
Mobil: + 420 774 073 316

Program:

1. den
(neděle 26. červen)

Odjezd pozdě večer z Ostravy, noční jízda Polskem.

Staroměstské náměstí ve Varšavě.
Geografické centrum celého Starého Města, které bylo za obdivuhodného nasazení a obrovských nákladů znovu postaveno v průběhu několika desetiletí po válce. Každý, kdo sem dojde a vzpomene si na rumiště, patrné z fotografií pořízených bezprostředně po válce, smekne v duchu klobouk. UNESCO zareagovalo podobně ­ umístilo areál Starého Města v roce 1980 na svůj seznam chráněných památek.

2. den (pondělí 27. červen)

Nad ránem průjezd Varšavou - zastávka pod hradbami s výstupem na hlavní náměstí k Barbakánu, katedrále a zámku…  Ráno či dopoledne příjezd k Mazurským jezerům, zastávka v lázeňských Mikolajkách. Poté návštěva města Kętrzyn, u kterého se nachází v bezprostřední blízkosti Wolfschanzee (Vlčí doupě). Odjezd na ubytování a nocleh.

Trosky Vlčího doupěte budí respekt i 70 let po válce.

3. den (úterý 28. červen)

Po ránu zastávka u Grunwaldu, kde roku 1410 byli křižáci poraženi polsko-litevským vojskem. Poté přejezd k prohlídce centra moci řádu německých rytířů, hradu Malbork (Marienburg). Největší cihlový hrad světa byl od války desítky let opravován, nyní je v podobě připomínající jeho nejslavnější časy.... Odpoledne příjezd ke Gdaňsku. Návštěva Westerplatte, kde Poláci statečně bránili své pozice na samotném počátku Druhé světové války. Přes Sopoty a Gdyni na nocleh k Wlodyslawowu.

Pohled přes Nogat na Marienburg poskytuje představu o velikosti celého hradního komplexu,
který je považován za největší středověkou klášterní pevnost v Evropě.

Westerplatte.
Památník polských obránců ostrova.

4. den (středa 29. červen)

Výlet na poloostrov Hel. Pláže s bílým pískem, bunkry z předválečného období ve městě Jastarnia, u rybářské obce Hel je obranná baterie včetně kanonu 152,4mm (Bofors), IX/1939.
Možnost koupání, expozice lachtanů, rybí speciality. Po poledni odjezd do hanzovního města Gdaňsku se starobylým centrem (nábřeží se středověkým přístavním jeřábem, náměstí Dlugi targ, radnice, Mariánský dóm  s možností výstupu na věž umožńující úžasný rozhled po městě, brány, katovna....
Ve večerních či nočních hodinách odjezd do Ostravy.

Hel je 35 km dlouhý písečný poloostrov na severu Polska mezi bouřícím Baltským a klidným Malým mořem. Má podobu nekonečně dlouhé kosy. Je to vlastně pás dun, mezi jehož břehy se vejde jen úzká silnice, železniční jednokolejka a několik stromů, většinou jehličnanů. Poloostrov měří v některých místech pouhé dvě stovky metrů. Při větších mořských bouřích tak jeho nejužší části občas zmizí pod mořskou hladinou. Hel je v průměru široký zhruba 500 metrů, jen na svém konci se rozšiřuje do celých tří kilometrů.

 Gdaňsk je nejbohatší město v Polsku.
Hanzovní metropole, přes kterou šel v minulosti téměř veškerý obchod mezi Polskem a světem.
Gdaňsk je u ústí polské národní řeky Visly. Vždy byl a je hrdým městem.

5. den (čtvrtek 30. červen)

V ranních, případně dopoledních hodinách, návrat do Ostravy.

Marek Šimoňák, ředitel Gymnázia EDUCAnet Ostrava a člen Občanského sdružení PANT