Výroční setkání se sponzory v ostravské ZOO


 
Výroční setkání se sponzory v ostravské ZOO (pondělí 5. říjen 2015)

V pondělí 5. října 2015 se nám naskytla příležitost znovu navštívit ZOO Ostrava, tentokráte v rámci akce nazvané "Den se sponzory", která se koná vždy jednou ročně. Dostali jsme pozvání pro dvě osoby jako poděkování za naši účast v projektu adopce zvířete: antilopy jelení (Antilope cervicapra). Cesta do zoo byla pro mě a Mikuláše (3. A) plna očekávání.

Jakmile jsme dorazili, obdrželi jsme poukaz k občerstvení a nasedli do již připraveného vlaku, který nás dovezl až na druhý konec zoologické zahrady, blízko k novému pavilonu evoluce, a poté jsme se vydali za žirafami, kde nám bylo dovoleno jít do těch částí pavilonu, kam běžní návštěvníci nemají přístup. A tady nás čekalo velké překvapení a zároveň jeden z úžasných zážitků, a to ten, že jsme mohli žirafu krmit větvemi obsypanými listím a také si ji pohladit. Velikost žiraf a jejich majestátnost nás uchvátily o to více, že jsme s nimi mohli být v bezprostředním kontaktu. Zblízka jsme pak ocenili jedinečnost a krásu tohoto druhu mnohonásobně více. Následně jsme se vydali zpátky směrem k přední části ZOO. Po cestě jsme se s paní ošetřovatelkou zastavovali u mnohých výběhů a byly nám sdělovány různé nové informace. Mimo jiné například to, že se vedení ostravské ZOO chystá vytvořit zcela nové expozice tučňáků a lachtanů (v místě, kde kdysi pobývali medvědi), nebo to, že pavilon evoluce byl jedním z nejdražších pavilonů ZOO. Dozvěděli jsme se také různé zajímavosti ohledně zvířat. Prohlídku jsme ukončili v restauraci poblíž výběhu antilop.

Tato akce se nám mimořádně líbila, přinesla nám mnoho různých poznatků o ostravské ZOO a jejich zvířatech a hlavně nás obohatila o neopakovatelné zážitky z kontaktu se zvířaty. Nakonec musím zmínit, že za dobu trvání adopce se "našim" antilopám narodilo pět mláďat, inu přijďte se také sami podívat.

Roman Šíma, student 3. A