Terénní cvičení z botaniky pro žáky I. ročníku


 

Terénní cvičení z botaniky pro žáky I. ročníku (čtvrtek 19. květen, lokalita CHKO Rezavka v Ostravě)

Jednoho krásného slunečného květnového dne jsme se společně s panem profesorem Verlíkem vypravili do přírody v lokalitě CHKO Rezavka v Ostravě - Třebovicích. Cílem bylo seznámit se s jednotlivými druhy běžně rostoucích bylin a dřevin a také lehce zaměnitelné rostliny správně rozpoznat. V první části nás pan profesor seznamoval s bylinami i dřevinami různých druhů, přičemž poukazoval na jejich typické znaky. Všichni žáci si tedy pečlivě vyplňovali svůj pracovní list. Druhá část už byla mnohem obtížnější, rozdělili jsme se na skupiny a v každé asistoval zkušený žák z třetího ročníku. Společným úkolem tedy bylo nasbírat co nejvíce bylin a listů dřevin, se kterými jsme se v první části cvičení seznámili, a nakonec nás čekala malá zkouška, ve které jsme museli jednotlivé rostliny správně pojmenovat. Věřím, že tento den byl pro všechny studenty přínosný a že všichni úspěšně obstojíme v červnovém poznávacím testu.

Jaromír Hoffman, student 1. A