European Day of Languages


 
International Day of European Languages at EDUCAnet (Wednesday, September 23, 2015)

This year, as every other, we decided not to omit this important day. Because of the still increasing importance of foreign languages in relation to future employment of our students it is important to arouse the interest of young people in them. That is why we organized an activity to promote it in each lesson. In the first lesson students did a general quiz about European languages. For example it was not that easy to guess from which language come the Czech words "alkohol" or "Satan" (Arabic and Hebrew, respectively). In chemistry they learned English chemical terminology of elements such as carbon dioxide. In mathematics they translated verbal tasks into English and in German they deepened their knowledge in another quiz. In English they learned about other Englishes spoken in Scotland, Australia or India. They also learned a German song with the names of the days and they got sweated a bit because there were movements to accompany it. In social science students listened to a piece from Hamlet in several languages and they guessed which language it was. Similarly they guessed the languages in the Czech lesson when they heard numbers 1 to 5 and phrases YES, NO, I LOVE YOU, and SORRY in a few languages. They also tried to find common features of the individual language groups. Moreover, they competed in a test prepared by Goethe Institute. In the fourth grade the students thought about sung poetry by Bob Dylan and Joni Mitchell in original and translation. And finally in history students listened to a BBC recording in English concerning the attack in Sarajevo.
We can gladly say that this day was a success and we believe that students were enriched by it.  

Marie Indráková, English and German teacher
 
 
 
Mezinárodní den evropských jazyků na EDUCAnetu (středa 23. září 2015)

Jako každý rok, i letos jsme se rozhodli neponechat tento významný den bez povšimnutí. Vzhledem ke stále rostoucímu významu cizích jazyků pro budoucí zaměstnání našich studentů je důležité probouzet v mladých lidech zájem o ně. Proto v tento den proběhly ve všech vyučovacích hodinách aktivity, které k tomu měly přispět. V první vyučovací hodině studenti dostali všeobecný kvíz o evropských jazycích. Např. uhádnout, ze kterého jazyka pochází v češtině slovo alkohol nebo satan nebylo až tak jednoduché (z arabštiny a hebrejštiny). V hodině chemie se studenti učili anglické názvosloví chemických prvků a dověděli se, že např. oxid uhličitý se řekne carbon dioxide. V matematice překládali do angličtiny slovní úlohy. V hodině němčiny si rovněž formou kvízu prohloubili své znalosti o evropských jazycích a v angličtině o formách angličtiny ve Skotsku, v Austrálii, v Indii a na jiných místech. Také se naučili německou písničku s názvy dnů v týdnu, při níž se i docela zapotili, neboť je pohybová. V základech společenských věd si studenti poslechli úryvek ze Shakespearova Hamleta v různých jazycích a měli poznat, o jaký jazyk se jedná. V češtině se snažili uhádnout, v jakém jazyce slyší číslovky 1 – 5 a slovní spojení ANO, NE, MILUJI TĚ a PROMIŇTE, a pokoušeli se najít společné znaky jednotlivých jazykových skupin. Rovněž si zasoutěžili v testu připraveném Goethe Institutem. Ve 4. ročníku se studenti zamýšleli nad překlady a originály zpívané poezie Boba Dylana a Joni Mitchell. V hodině dějepisu studenti poslouchali nahrávku BBC pojednávající o Sarajevském atentátu v angličtině.
Můžeme s radostí konstatovat, že se nám tento vydařil a věříme, že si z něj studenti něco odnesli.

Marie Indráková, vyučující anglického a německého jazyka