Our Students‘ Language Certificates


 
Our Students‘ Language Certificates (January 13, 2016)

In December 2015, I took the well-known test called First Certificate of English along with some of my classmates. The certificate is of great importance since it can open a lot of possibilities in our future endeavors.
However, in order to make sure that we are fully prepared for the test itself, a number of extra classes took place at our school. In these classes we completed a number of sample tests, mercilessly read tons of text and practiced conversation till we almost forgot that Czech language even existed. Our school is focused on foreign languages, which means we were given the best preparation we could think of. The results speak for themselves after all.
The testing itself wasn’t that much of a problem for any of us. We were confident with our answers and we left with our chins up and without any doubts whatsoever. When the results came, we felt proud, for all of us achieved the best grade possible.
We can’t slack though, and that is why our next goal is another certificate of an even higher level. This time it’s CAE.

Petr Sedláček, student of 4. A
 
 
Jazykové certifikáty našich studentů (13. ledna 2016)

V prosinci 2015 jsme spolu s několika dalšími studenty z našeho gymnázia podstoupili mezinárodně uznávanou zkoušku First Certificate in English, jejímž výsledkem je certifikát, který nám otevírá nemalé příležitosti v budoucím zaměstnání či studiu.
Abychom na tuto zkoušku byli dobře připraveni, probíhaly na naší škole nadstavbové přípravné hodiny, ve kterých jsme pilně procvičovali vzorová cvičení, neúprosně četli veškeré texty a provedli nespočet cvičných konverzací. Naše škola je jazykově zaměřená, proto nám byla poskytnuta nedocenitelná příprava, o čemž svědčí i naše výsledky.
Samotné testování nebylo pro nikoho ze zúčastněných studentů naší školy problém. Všichni jsme odcházeli s příjemným pocitem, a když k nám dorazily výsledky, pocítili jsme zadostiučinění, jelikož jsme ve zkoušce dosáhli nejvyššího možného hodnocení.
Nesmíme však usnout na vavřínech, a proto je naším dalším cílem ještě vyšší certifikát, a to sice CAE.

Petr Sedláček, student 4. A