Den otevřených dveří na VFU v Brně


 
Den otevřených dveří na VFU v Brně (pátek 29. leden 2016, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)

Dne 29. 1. 2016 se zájemci o přírodovědné obory z řad studentů třetího a čtvrtého ročníku vydali v čele s panem profesorem Verlíkem na Den otevřených dveří do Brna. Navštívili jsme totiž Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Králově Poli v Brně. Zájem o studium na této škole je opravdu vysoký, což potvrdily i plně obsazené posluchárny na obou fakultách. Procento úspěšnosti při přijímacím řízení je celkem vysoké a mnohdy (záleží na oboru) přesahuje i 70%. Dokonce ti "chytřejší" z uchazečů, jinými slovy ti, kteří mají průměr známek lepší než 1.25, se na studium veterinárního lékařství, přesněji obor Ochrana zvířat a welfare, dostanou bez přijímacího řízení a jsou přijati okamžitě. U farmaceutické fakulty toto ale neplatí, bez ohledu na prospěch musí všichni uchazeči projít stejnými testy, ve kterých musí získat alespoň 80 bodů ze 120.  I procento úspěšného dokončení studia je celkem vysoké a opět se liší podle daného oboru. V posledních letech vzrůstá zájem o tyto obory, které jsou prakticky vysoce využitelné. Návštěva univerzity nás utvrdila v tom, že náročnost, která je na nás ve studiu kladena, může být velmi přínosná pro úspěšné zdolání přijímacích zkoušek. Mimo jiné jsme také mohli přímo navštívit ordinační prostory pro malá zvířata, do kterých běžná veřejnost nemá přístup.

Ondřej Vlček, student 3. A