Pro deváťáky a jejich rodiče


 
0. ročník pro deváťáky
 
Od října 2015 bude na našem gymnáziu probíhát 0. ročník pro deváťáky, který připravuje žáky 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školu z českého jazyka a matematiky a prohlubuje jejich znalosti v angličtině. Zájemci o 0. ročník se mohou přihlásit a zapojit do všech tří kurzů (český jazyk, matematika, angličtina) průběžně během měsíce září, října, listopadu, prosince, ledna a února, kdy si ověří nebo doplní svou připravenost k přijímacím zkouškám a ke studiu na střední škole.

Marek Šimoňák, ředitel školy
 
Výuka v přípravném kurzu českého jazyka a literatury bude zaměřena nejen na přijímací zkoušky, na procvičení základního učiva ZŠ, ale i na rozšíření vědomostí potřebných ke studiu na střední škole. V kurzech se žáci setkají s výkladem a vysvětlením učiva, s jeho procvičováním individuálním i ve skupinách, budou využívat různé formy práce. Vyzkoušejí si i testování na úlohách kopírujících testové úlohy společností Scio či MATT a HURRY.
Délka jednoho semináře je stanovena na 45 minut.

Mgr. Hana Kurillová, vyučující českého jazyka a literatury, garant kurzu
 
Kurz matematiky má přispět k upevňování učiva druhého stupně základní školy a poskytnout tak žákovi určitou záruku systematické přípravy pro další studium na střední škole. Žáci budou vedeni k důslednosti, rozvoji myšlení, cvičení v přesnosti, odhadech. K prohlubování znalostí budou použity nejen zažité didaktické metody, ale také zábavné formy s využitím informační techniky.
Délka jednoho semináře je stanovena na 45 minut.
 
Mgr. Petra Brožová, vyučující matematiky a garant kurzu
 
Kurz angličtiny má za cíl prohlubovat jazykové dovedenosti žáků devátých tříd v oblasti lexikální i gramatické.
Kromě klasických metod budou znalosti upevňovány i pomocí řady aktivit, jako jsou např. krátké jazykové hry. Důraz bude rovněž kladen na konverzaci (popis obrázků, hraní rolí atd.) a poslech s porozuměním.
Kurz je otevřený všem budoucím studentům středních škol, kteří si chtějí být jisti tím, že jsou na středoškolskou angličtinu dobře připraveni.
Jeho cílem je rovněž připravit frekventanty na cambridgskou zkoušku PET (Preliminary English Test), která ověřuje jazykové kompetence na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce.
Délka jednoho semináře je stanovena na 45 minut.
 
Mgr. Vítězslav Adam, vyučující anglického jazyka a garant kurzu
 
Kurzy budou probíhat každé úterý od 15:00 do 16:35 hodin.
Cena celého kurzu (český jazyk, matematika, angličtina) je 2000,- Kč za období říjen 2015 - květen 2016.
JEDNO "VÝUKOVÉ ÚTERÝ" (za období říjen - květen proběhne 30 výukových úterý) STOJÍ 67,- Kč.

Nastoupí-li absolvent kurzu ke studiu na naše gymnázium do 1. ročníku od září 2016, započte se mu kurzovné jako 1. splátka školného.
Informace: Marek Šimoňák (ředitel školy, mobil +420 774 073 316).
Přihlášky: zasílejte na e-mailovou adresu marek.simonak@educanet.cz.
 
 
Rozpis kurzu od října 2015 do dubna 2016 pro český jazyk a matematiku
Rozpis kurzu od října 2015 do května 2016 pro anglický jazyk


ÚTERÝ 6. ŘÍJEN
- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 13. ŘÍJEN
- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 20. ŘÍJEN
- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 27. ŘÍJEN
- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 3. LISTOPAD
- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 10. LISTOPAD
- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 24. LISTOPAD
- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 1. PROSINEC
- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 8. PROSINEC
- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 15. PROSINEC
- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)
 
ÚTERÝ 5. LEDEN
- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 12. LEDEN
- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 19. LEDEN
- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 26. LEDEN
- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 2. ÚNOR
- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 9. ÚNOR
- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 16. ÚNOR
- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)
 
ÚTERÝ 1. BŘEZEN
- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)
 
ÚTERÝ 8. BŘEZEN
- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 15. BŘEZEN
- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 22. BŘEZEN
- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 29. BŘEZEN
- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)
 
ÚTERÝ 5. DUBEN
- český jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)

ÚTERÝ 12. DUBEN
- matematika (15:00 - 15:45 hodin)
- anglický jazyk (15:50 - 16:35 hodin)
 
ÚTERÝ 19. DUBEN
- anglický jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
 
ÚTERÝ 26. DUBEN
- anglický jazyk (15:00 - 15:45 hodin)

ÚTERÝ 3. KVĚTEN
- anglický jazyk (15:00 - 15:45 hodin)

ÚTERÝ 10. KVĚTEN
- anglický jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
 
ÚTERÝ 17. KVĚTEN
- anglický jazyk (15:00 - 15:45 hodin)
 
ÚTERÝ 24. KVĚTEN
- anglický jazyk (15:00 - 15:45 hodin)