Mgr. et Mgr. Marek Šimoňák

Ředitel školy, středoškolský učitel všeobecných předmětů - dějepis, základy společenských věd, tělesná výchova

Mgr. Petra Brožová

Výchovný poradce, středoškolská učitelka všeobecných předmětů - matematika, fyzika

Mgr. Vítězslav Adam

Středoškolský učitel všeobecných předmětů - anglický jazyk a německý jazyk


Mgr. et Mgr. Marek Gajda

Středoškolský učitel všeobecných předmětů - anglický jazyk, německý jazyk, hudební výchova

Bc. Petr Filar

Učitel všeobecných předmětů - matematika, fyzika

Mgr. Hana Kurillová

Středoškolská učitelka všeobecných předmětů - český jazyk a literatura, dějepis


Mgr. Petr Popule

Středoškolský učitel všeobecných předmětů - anglický jazyk, dějepis, základy společenských věd, zeměpis

Mgr. Marie Indráková

Středoškolská učitelka všeobecných předmětů - anglický jazyk, německý jazyk

Ing. Mgr. Gabriela Bačová

Zástupce ředitele, středoškolská učitelka odborných předmětů - informatika, ekonomie


Jörg Richter

Středoškolský učitel všeobecných předmětů - německý jazyk, dějepis

Mgr. Daniel Svoboda

Středoškolský učitel všeobecných předmětů - tělesná výchova, zeměpis

Mgr. Jaroslav Verlík

Středoškolský učitel všeobecných předmětů - biologie, chemie


Kateřina Šturcová

Asistentka pedagoga

Mgr. Bohuslava Bartošová

Středoškolská učitelka všeobecných předmětů - španělský jazyk

Mgr. Darina Šuhajová

Středoškolská učitelka odborných předmětů – informatika a výpočetní technika


Mgr. Jana Slivková

Asistentka pedagoga