Výukové dopoledne na téma "Jak fungují média" (středa 4. květen, učebna výtvarné výchovy)

Další z poučných témat v rámci výukových dopolední bylo obzvláště zajímavé. Přednášel nám totiž bývalý absolvent Gymnázia EDUCAnet a všem nynějším studentům, nás nevyjímaje, ukázal, že pilným studiem dosáhneme zaslouženého úspěchu i svého snu. Mnohé motivoval ke zlepšení vlastních znalostí či známek.
Tomáš Kabát se vypracoval na pozici reportéra Rádia Impuls, kde zpracovává a redukuje nepředvídané, naléhavé zprávy a poté tyto zestručnělé zprávy zasílá do vysílání nebo je mnohdy ve vysílání přečte on sám. Tříhodinovou přednášku pojal velmi dobře a vysvětlil nám takřka vše, co se týká médií. Témata byla rozdělena po hodině, přičemž první téma pojednávalo o médiích obecně. Přesněji – bavili jsme se o masových médiích, všech sdělovacích či propagačních prostředcích a jejich členění. V druhé hodině byla probírána funkce masmédií, případné problémy masmédií v dnešní době a také nám Tomáš Kabát přinesl k prohlédnutí jednak různé noviny, a také mikrofon, který můžeme znát z různých reportáží v televizi. Do poslední hodiny si pro nás nechal zřejmě to nejhumornější - různá videa televizních reportérů, kteří neměli ještě tolik zkušeností a přeříkávali se, anebo nevedli rozhovory profesionálně. Na tyto chyby nás Tomáš upozornil a vysvětlil nám je. Na druhou stranu nám také pustil videa, ve kterých si i přes nepříjemnou situaci v reportáži moderátoři dokázali profesionálně poradit a zachovat chladnou hlavu.
Nám se tato přednáška velmi líbila, byla poučná, pestrá, poutavá i vtipná zároveň. Myslíme si, že zaujala každého, nebo alespoň valnou většinu, jelikož jsme se mohli dovědět něco více o médiích, se kterými se dennodenně potýkáme.

Blanka a Tomáš Hünerovi, studenti 3. A a 2. A