Day of Languages


 
Day of Languages (Tuesday, 27 October 2015)

On Tuesday of 27th of October the event called Day of languages took place at our school. The whole day was filled with English, Spanish and also German languages. Students prepared a lot of funny sketches, quizzes, and some dancing and singing performances as well. All performances were funny, entertaining and original. It was a really pleasantly spent day before the upcoming autumn holiday. The audience was very satisfied. We are already looking forward to next year, when this event will be surely repeated.

Adam Venhuda, Šimon Slíva, Roman Šíma, students from 3. A
 
 
Den jazyků (úterý 27. říjen 2015)

V úterý 27. října se na naší škole konal Den jazyků. Celý tento den byl ve znamení zejména anglického, ale i německého a španělského jazyka. Studenti naší školy si na tento den připravili různé scénky, kvízy a dokonce došlo i na taneční či pěvecká představení. Všechna představení byla vtipná, zábavná a originální. Jednalo se o příjemně strávený den před očekávanými podzimními prázdninami. Z tváří účastníků byla znát spokojenost z příjemně prožitého dne. Už se těšíme na příští rok, kdy se určitě tato akce bude opakovat.

Adam Venhuda, Šimon Slíva, Roman Šíma, studenti 3. A
 
 
Teacher´s observations

It´s my first year at EDUCAnet and I have to say that this was a very good event. I was surprised by activity and enthusiasm of some students, by their ideas and creativity. The preparation for this day took approximately 2 weeks, when we were practicing songs, creating props, shooting videos. The actual day had a very pleasant atmosphere, students looked happy and we teachers were filled with joy from a well-done job.

Marie Indráková, teacher of English and German languages
 
 
Příběh.
 
Postřehy učitele

Na EDUCAnetu působím prvním rokem a musím říct, že se jednalo o velmi dobrou akci. Byla jsem překvapena aktivitou a mírou nadšení některých studentů, jejich nápady a kreativitou. Příprava na tento den zabrala zhruba 2 týdny, kdy jsme nacvičovali písničky, vytvářeli kulisy, natáčeli videa. Samotný den měl velmi příjemnou atmosféru, studenti vypadali spokojeně a nás učitele naplnila radost z dobře odvedené práce.

Marie Indráková, středoškolská učitelka anglického a německého jazyka

The Day of Languages (Adam)
- fotogalerie
 
The Day of Languages (Marek)
- fotogalerie