Vítězové školních kol soutěží v českém jazyce a matematice


 
Vítězové školních kol soutěží v českém jazyce a matematice (úterý 8. a úterý 15. prosinec 2015)
 
 
Dne 8. prosince proběhlo na naší škole další školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 15 studentů rovnoměrně ze všech čtyř ročníků. Studenti jako obvykle řešili netradiční úkoly z oblasti gramatiky, skladby a slovní zásoby (nejlepší v této části byl Jan Hůla) a poté psali slohovou práci, tentokrát na přívětivé téma "Když jsem ještě chodil spát po večerníčku…" (nejlepší slohové práce napsali Petr Sedláček, Veronika Bražinová a Pavla Soušková). Výsledky byly vyhlášeny v rámci vánoční besídky tříd, nejlepší řešitelé získali kromě diplomů malé sladké odměny a dvojici na prvním místě (s naprosto shodným počtem bodů) čeká v únoru oblastní kolo.

Umístění nejlepších řešitelů:
1. - 2. Jan Hůla (1. A) a Pavla Soušková (4. A),
3. Veronika Bražinová (2. A),
4. Ondřej Vlček (3. A), 5. Petr Sedláček (4. A). 6. Josefína Kvíčalová (3. A).
 
Hana Kurillová, vyučující českého jazyka
 
 
Vyhlášení Olympiády v ČJ – zleva: Pavla Soušková, Jan Hůla, Veronika Bražinová.
 
V úterý 15. 12. se konala tradiční předvánoční Matematická soutěž napříč ročníky. Studenti ve skupinkách řešili sudoku, sestavovali tangramy a cvičili mozky nad sedmi logickými úlohami. Nejvíce bodů získal tým ve složení Matěj Jančák, René Košťál, Ivan Mikeš, Patrik Neuwirth a Jaromír Satke ze 4. A, druhé místo obsadila děvčata Petra Jurošková, Petra Karasová, Jenifer Kretková a Zuzana Ševčíková taktéž ze čtvrtého ročníku. Třetí se umístili studenti 1. A: Kristýna Domesová, Rostislav Dornean, Petr Horák a Tereza Robenková.
 
Petra Brožová, vyučující matematiky
 
 
Vítězný tým Matematické soutěže napříč ročníky – zleva Matěj Jančák, René Košťál,
Ivan Mikeš a Mirek Satke.
 
 
"Matematičky" na druhém místě – zleva: Petra Karasová, Zuzana Ševčíková, Jenifer Kretková.