11. Závěrečná ustanovení


 
Závěrečná ustanovení

Ustanovení školního řádu jsou účinná také na všech akcích organizovaných školou.

Tento školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 31. srpna 2015 a dne 18. června 2015 Školskou radou. 

Účinnost školního řádu: od 1. září 2015

Marek Šimoňák
ředitel školy