London Diary


 

London Diary (2nd – 8th November 2015)

Londýnský deník (2. – 8. listopadu 2015)

Day 1 - Tuesday, November 3

Our first day in Britain began early in the morning. The first stop in our programme was the fortress of her Majesty, Tower of London. Here we could see the Crown Jewels and learn a lot of new information about the history of this fortress also known as the Bloody Fortress. After the tour we, of course, walked across the Tower Bridge. That was followed by a walk around the city with a visit of various interesting places. One of those places was perhaps the local Tate Gallery or Shakespeare's theatre The Globe. After a longer tour of the city we moved to the area of Bexleyheath where we met with our host families.  This day was for most of us quite challenging, because we were tired after the long journey to Britain but we managed to make it, and we were looking forward to the next days.

Den první, úterý 3. listopadu

Náš první den v Londýně začal již brzy z rána. První zastávkou na programu byla pevnost Jejího Veličenstva, londýnský Tower. Zde jsme si mohli prohlédnout korunovační klenoty a dozvědět se spoustu informací o historii této pevnosti, někdy zvané jako krvavá. Po prohlídce jsme se samozřejmě také prošli po zvedacím mostě Tower Bridge.  Následovala procházka městem s návštěvou mnoha zajímavých míst. Jedním z těchto míst byla třeba místní galerie Tate Modern nebo Shakespearovo divadlo The Globe. Po delší prohlídce městem jsme se z Londýna přesunuli do oblasti Bexleyheath, kde jsme se seznámili s hostitelskými rodinami. Tento den byl pro většinu z nás docela náročný, jelikož jsme byli po dlouhé cestě do Anglie unavení, ale zvládli jsme jej s přehledem a těšili se na další dny.

Londýn - 1. den (Adam)
- fotogalerie
Londýn - 1. den (Marek)
- fotogalerie

Day 2 - Wednesday, November 4

We began the day at school. Then we went to the London centre. We visited Trafalgar square, which is named after a great battle between Admiral Nelson and Napoleon Bonaparte that happened in the 19th century. Next longer stop was at the busiest shopping centre - Covent Garden, and then through the China town also known as Soho to Piccadilly Circus. I think this place is the "heart of London", because it’s in the middle of all the famous places. This day was very exhausting but we enjoyed it.

Den druhý, středa 4. listopadu

Dnešní den jsme zahájili cestou do školy a následnou výukou v ní. Po škole jsme se vydali do centra. Čekala nás procházka, na které byla hlavní zastávka na Trafalgar square, pojmenované po bitvě mezi admirálem Nelsonem a Napoleonem Bonapartem. Druhé, delší přestávky jsme se dočkali Piccadilly Circus, kam jsme se dostali přes Covent garden. Piccadilly Circus bych nazvala "srdcem" Londýna, a to proto, že se z něj dá dostat ke všem významným památkám či na známá místa. Mezi těmito zastávkami jsme procházeli například krásnou Čínskou čtvrtí. Den to byl sice namáhavý, ale i tak jsme si ho moc užili. 

Londýn - 2. den (Adam)
- fotogalerie
Londýn - 2. den (Marek)
- fotogalerie

Day 3 - Thursday, November 5

After breakfast our host families drove us to our coach that took us to the language school where we had classes till 13:00. On that day we revised what we had learnt the previous day. At the end of the classes we were given graduation certificates. Then we said goodbye to our tutors and set out to Greenwich Park with the famous Greenwich Observatory where we enjoyed standing one foot on the eastern hemisphere and the other foot on the western one. Afterwards we also had the chance of visiting the Maritime Museum nearby. Later our coach took us to the well-known commercial museum called Madame Tussaud’s were we saw wax figures of many famous people. This museum has its educational part as well, namely an exciting cab ride through the history of London. Before the end of the tour we watched an interesting 4D film full of amazing effects. Later we returned to our host families.

Den třetí, čtvrtek 5. listopadu

Po snídani nás rodiny rozvezly na místo srazu, kde již čekal autobus, který nás odvezl do jazykové školy, kde jsme měli vyučování do 13 hodin. Tento den jsme opakovali znalosti ze dne minulého a nakonec jsme obdrželi certifikáty o ukončení intenzivního jazykového kurzu. Rozloučili jsme se s lektory a vydali se na procházku do nedalekého parku Greenwich, ve kterém se nachází slavná observatoř a také jím prochází nultý poledník. Po této krátké procházce jsme měli ještě možnost navštívit Námořní muzeum. Hlavním bodem našeho programu bylo Muzeum Madame Tussauds, ve kterém se nacházejí voskové figuríny známých osobností. V museu jsme zhlédli 4D film a projeli se taxíkem, který nás doslova svezl historií Londýna. Po tomto zážitku jsme se vrátili ke svým hostitelským rodinám.

Londýn - 3. den (Adam)
- fotogalerie
Londýn - 3. den (Marek)
- fotogalerie

Day 4 - Friday, November 6

On Friday morning we went to Windsor castle, which is one of Elizabeth II´s official residences where we spent several hours exploring the castle and its vicinity. In the precinct of the castle there were numerous paintings and other valuable items. Afterwards we walked to Eton, which is one of the most prestigious schools in the world where famous politicians and scientists studied. Later our coach took us to Oxford Street in London where we spent the whole afternoon shopping and exploring hundreds of shops, the most prominent of which being Primark.

Den čtvrtý, pátek 6. listopadu

V pátek ráno jsme se vydali na hrad Windsor, který je letním sídlem královny Alžběty II. Zde jsme strávili několik hodin prohlídkou hradu a okolí. Uvnitř se nacházelo mnoho historických obrazů a jiných hodnotných předmětů. Později jsme se vydali na jednu z nejprestižnějších škol světa zvanou Eton, kde studovali významní politikové a vědci. Poté nás autobus zavezl zpět do Londýna a tady jsme strávili celé odpoledne nakupováním a prohlídkou známé Oxford Street, na které se nacházejí stovky obchodů. Nejnavštěvovanějším z nich je bezpochyby Primark.

Londýn - 4. den (Adam)
- fotogalerie
Londýn - 4. den (Marek)
- fotogalerie

Day 5 - Saturday, November 7

The last day was dedicated to the places that we didn’t have time to visit on the previous days, such as Big Ben, Buckingham Palace, Houses of Parliament and area of Westminster. Because of bad weather we decided to find a shelter in the National Gallery near Trafalgar Square, which was both pleasant and beneficial for our education. As soon as it stopped raining we continued our tour through London until our departure. Although the journey took the entire day and night, it was quite pleasant thanks to our great drivers and the experienced guide. 

Den pátý, 7. listopadu

Poslední den jsme měli možnost navštívit ostatní památky, na které jsme dosud neměli čas -  např.  Big Ben, Buckinghamský palác, budovu Parlamentu a přilehlé okolí londýnského centra. Počasí nám nepřálo, a proto jsme pobyli nějako dobu v Národní galerii, ve které se skrývají velmi cenné obrazy z celého světa. Když se počasí umoudřilo, nic nám nebránilo v objevování další krásné části Londýna. Po náročném dni nás čekala náročná cesta domů, ale díky skvělým řidičům a průvodci byla cesta příjemná.

Vanessa Čečivová, Daniela Milotová, Samuel Rusnok, Jacob Derynk, Alexandra Langová. Studenti 2. A

Londýn - 5. den (Adam)
- fotogalerie
Londýn - 5. den (Marek)
- fotogalerie

 

 


 

Příběh.