Angličtina

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Grammar - Third Conditional

Email Tisk PDF

Grammar – Third Conditional

Použití:

Třetí podmínková věta je hypotetická podmínka pro minulost – mluví o ději, ke kterému již došlo a předpoklad již proto nemůže být změněn. Je nereálný, nesplnitelný, pouze hypotetický. Třetí podmínková věta tak říká, co by bývalo mohlo nastat. Podmínka splněna nebyla a tak k dané věci vůbec nedošlo a dojít vlastně nemohlo. (Kdyby se býval víc snažil, byl by ten závod vyhrál.)

Tvoření:

V hlavní větě najdeme minulý podmiňovací způsob (would have + min. příčestí) a ve vedlejší se používá předminulý čas (had + minulé příčestí).

If I had studied more, I would have passed the test. - Kdybych se býval učil, byl bych ten test prošel. (Ale neučil jsem se a tak jsem ho neprošel.)

If I had had a lot of money, I would have bought a house. - Kdybych býval měl hodně peněz, byl bych si koupil dům. (Ale peníze jsem neměl a dům jsem si tedy nekoupil.)

She would have helped him if he had asked. - Byla by mu pomohla, kdyby jí býval řekl. (Ale neřekl jí, a ona mu tedy nepomohla.)

 

Podmínkovou větu nejčastěji uvádí spojka „if“, která může být doplněna částicemi „even“, „only“.

if = kdyby byl, býval

even if = i kdyby

if only = kdyby jen

 

Podmínkové věty mohou být dále uvedeny těmito spojkami:

unless = když ne; jestli ne; ne …-li; unless = if .... not

provided (that) = za předpokladu, že

on condition (that) = pod podmínkou; za předpokladu

in case = v případě

Navigace: 4. ročník Problem Solving; Giving Advices Grammar - Third Conditional