FYZIKA

Dejte mi opěrný bod a já pohnu Zemí. Archimedes ze Syrakus

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úvod

Email Tisk PDF

einstein

Úvod do fyziky

Základy fyziky byly položeny již ve starověku. Samotné slovo fyzika pochází ze staré řečtiny (physic = příroda). S rozvojem poznatků o přírodě se z této nauky postupně vyčlenily jednotlivé přírodní vědy, např. astronomie, biologie, geologie, chemie, meteorologie a další.

Předmětem fyziky je studium dvou konkrétních forem hmoty – látky a pole. Současná fyzika je přírodní věda, která zkoumá nejjednodušší a současně nejobecnější zákonitosti jevů přírody, stavbu a vlastnosti hmoty a zákony jejího pohybu.

 

Fyzika

Navigace: Úvod