Webové stránky výchovného poradce

Kam se obrátit s problémy

Pedagogicko - psychologická poradna: 700 30 Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1
Tel.: 596 746 770, 596 746 802, 596 746 803
E-mail: pppll.ova@iol.cz
Sem se mohou obrátit nezletilí žáci prostřednictvím rodičů, zletilí žáci sami. Kontakt může také zprostředkovat výchovný poradce školy - v případě nezletilých žáků je však nutný souhlas rodiče. Řeší se především problémy výuky, neprospěch, na poradnu se lze obrátit i s otázkami volby povolání nebo v případech problémů s mezilidskými vztahy v rámci rodiny k zajištění rodinné terapie.
www.ppp-ostrava.cz

Dětské krizové centrum Ostrava
Tel.: 2 4148 4149. Sem se můžete obrátit i Vy se svými problémy a dotazy 7 dní v týdnu - 24 hodin denně.
E-mail: problem@ditekrize.cz. Na této adrese funguje internetová linka důvěry, na kterou můžete sdělit Váš problém písemně. Odpověď přichází do 2 pracovních dnů.
http://dkc.cz/kontakty.php

Linka důvěry Ostrava
Tel.: 596 618 908, možno i na mobil (viz webové stránky)
E-mail: info@help-psych.cz.
Veřejná psychologická služba první pomoci telefonem nebo přes internet. Provoz: soboty, neděle svátky – nepřetržitě, všední dny – od 12:00 poledne do 6:00 ráno, běžný telefonní poplatek.
http://www.help-psych.cz/

Psychiatrická ambulance pro děti a mladistvé - Maphacentrum Poruba
MUDr. Jaroslav Matys, Opavská 962/39, 708 68 Ostrava – Poruba
Tel.: 596 973 212

Psychosociální síť v Ostravě
http://www.help-psych.cz/info/index.html
Najdete zde kontakty na následující organizace a odborníky:
Poradny - AIDS, Bílý kruh bezpečí, Fond ohrožených dětí, Krizové centrum pro děti a rodinu, Manželská a předmanželská poradna
Psychologie - vybraní psychologové pro dospělé i děti
Psychiatrie - vybraní psychiatři pro dospělé i děti
Závislosti - poradny pro alkohol, drogy, hráčství a nikotin

Renarkon o.p.s. Kontaktní street centrum: 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Mariánskohorská 29/1328
Tel.: 596 612 529 (i fax), 596 611 796 E-mail: renarkon@seznam.cz Práce s uživateli návykových látek a jejich rodinnými příslušníky a partnery, hygienický a potravinový servis, základní zdravotní ošetření, ergoterapie, příp. zprostředkování léčby. www.renarkon.cz

On-line poradna pro drogově závislé a jejich blízké
http://www.dropin.cz/poradna.shtml

Informační portál o ilegálních a legálních drogách
http://www.drogy-info.cz/index.php/map/

Internetové centrum pro matku a dítě
http://www.stredoceska.cz/poradna.php


CITÁT


NEUMÍME DĚLAT VELKÉ VĚCI,

JEN MALÉ VĚCI S VELKOU LÁSKOU.

MATKA TEREZA